Wat is een embolie?

Een embolie is een aandoening waarbij een bloedpropje een bloedvat verstopt. Hierbij kan het achterliggende weefsel geen zuurstof meer krijgen, waardoor het kan afsterven. Er bestaan verschillende soorten van de aandoening. De meest voorkomende vormen zijn een long- of hersenembolie.

Ontstaan van een embolie

embolie onderzoek

De aandoening ontstaat doordat er bloedpropjes in het lichaam ontstaan. De meeste mensen die bloedpropjes hebben, hebben ook trombose, want trombose zorgt ervoor dat bloed gaat stollen. Deze bloedpropjes kunnen op een gegeven moment losraken en weg zweven naar de rest van het lichaam.

Als ze bij een bloedvat komen dat zeer nauw is, dan kan het bloedpropje vast komen te zitten. Er kan hierdoor geen bloed meer stromen door dat bloedvat, waardoor het weefsel dat erachter ligt geen zuurstof meer krijgt.

Gevolgen van een embolie

Doordat het weefsel geen zuurstof meer krijgt, zal het afsterven. Dit afsterven kan op verschillende plekken in het lichaam voor veel schade zorgen. Bij een hersenembolie zal er een stuk van de hersenen afsterven. Dit is ernstig, want vanuit de hersenen worden alle functies geregeld. Bij een hartinfarct kunnen er andere complicaties optreden.

Behandeling embolie

embolie behandelen

Als een arts een behandeling uitvoert is die er op gericht om de bloedpropjes te laten verdwijnen en om nieuwe embolieën te voorkomen. Dit wordt gedaan door de patiënt antistollingstabletten te geven. Deze tabletten zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt, waardoor er minder bloedstolsels in het lichaam ontstaan. Verder zorgen deze tabletten er ook voor dat de bestaande bloedpropjes niet meer meer verder groeien.

De bestaande bloedpropjes verdwijnen meestal vanzelf, doordat ze langzaam oplossen in het bloed. Als ze niet zelf weg gaan, dan kunnen deze operatief worden verwijderd. Tijdens deze operatie wordt het bloedpropje handmatig verwijderd. De patiënt zal na deze behandeling voor een lange tijd de antistollingstabletten moeten innemen, omdat er telkens een kans bestaat dat er bloedstollingen gevormd worden. Vooral mensen met een trombosebeen moeten deze tabletten innemen. Mensen waarbij de bloedstollingen om een nadere reden ontstaan, zullen vaak eenmalig last hebben van de stollingen en komen in contact met de trombosedienst die tevens controleerd of er geen schimmels zijn ontstaan en er naar een medicijn als Itraconazol moet worden gegrepen.

embolie